Tutkija tai designer, Testaamon ketterä asiantuntemus on palveluksessasi!

25.2.2019 Marjo

Ei ole harvinaista, että Testaamon tiimin sähköpostiin saapuu viesti: “Tämä tulee nyt melko nopealla aikataululla, mutta..” Ei se mitään, nopealla aikataululla toimimme usein mekin. Alustavista kohderyhmätiedoista, avoimuudesta, dialogista ja pidemmästä hakuajasta on kuitenkin paljon hyötyä osallistujarekrytointiyhteistyötä tehdessä.

”Mistäs me saadaan testaajat?”

Käytettävyystestauksissa ja muissa tutkimusprojekteissa on niin monta liikkuvaa osaa ja osapuolta, että itse testaajiin tai tutkimusosallistujiin liittyvät asiat voivat jäädä viime tippaan. Kymmenettä toimintavuottaan vuonna 2019 juhlistava Testaamo on onneksi ketterä liikkeissään. Deadline ei ole meille kauhistus, sillä yleensä viikkokalenterissamme niitä on useita. Pystymme vastaamaan tarjouspyyntöihin nopeasti sekä antamaan tarkkojen kriteerien vielä muotoutuessa alustavan hinta-arvion ja tiedon siitä, onko rekrytointi ylipäätään mahdollinen.

Kun tarkat kriteerit ovat selvillä ja tarjous hyväksytty, käynnistämme haun usein jo samana tai seuraavana päivänä. Ihannetilanteessa rekrytointiaikaa yksittäiselle projektille olisi noin pari viikkoa kohderyhmästä ja sen koosta riippuen, mutta usein erityisesti laajemman haarukan hakuja saadaan tehtyä myös lyhyemmässä ajassa. Aika tuottaa kuitenkin laatua, joten ilahdumme aina saadessamme tulevasta projektista ennakkotietoja tai hyvissä ajoin tehdyn tilauksen.

Keitä halutaan kuulla ja mitä tarkoitusta varten?

Rekrytointiprojektia varten kohderyhmästä ja tutkittavasta aiheesta on hyvä saada mahdollisimman selkeä kuva, jotta tiedämme, keitä haetaan ja mihin tarkoitukseen. Tyypillisesti kehitteillä olevista tuotteista tai palveluista ei haluta hakuvaiheessa kertoa liikaa julkisesti, mihin hakijat ovatkin tottuneet. Meillä rekrytoijilla on kuitenkin hyvä olla hieman enemmän tietoa siitä, mistä on kyse. Kohderyhmää kannattaa sanallistaa myös jonkinlaiseen kuvaukseen tai tiivistelmään. Mikä on tutkimuksen tavoite? Mitä halutaan kartoittaa, selvittää tai tutkia ja millä keinoin? Onko tarkoitus tutkia tuotteen markkinoinnin kiinnostavuutta vai saada potentiaalisilta ja aktiivikäyttäjiltä tietoa palvelun kehitystarpeista? Keitä halutaan kuulla? Juttelemme projekteista myös mieluusti puhelimitse.

Koska olemme osallistujien hankinnan ja koordinoinnin ammattilaisia ja meillä on vankka kokemus erilaisista projekteista, annamme mielellämme näkemyksemme kohderyhmän rajaamisesta. Meille ei välttämättä tarvitse toimittaa valmista hakulomaketta vaan voimme muotoilla kysymykset itse toivottujen kriteerien pohjalta. Jos etsitään harvinaista kohderyhmää, ei ole itsestäänselvyys että sitä ylipäätään tavoitetaan saati saadaan juuri oikeanlainen tyyppi tai ryhmä testipaikalle tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan.

Usein haastavuus tuleekin moninaisten kriteerien, taustatietojen ja toteutustavan yhdistelmästä. Onko esimerkiksi mahdollista saada kahdeksaa eri aloilla työskentelevää asiantuntijatehtävissä toimivaa henkilöä ryhmäkeskusteluun arkipäivänä kello 10.30? Entäpä löytää muutamassa päivässä monipuolista joukkoa Helsingin ulkopuolella asuvia teini-ikäisiä, joiden vanhemmilta tarvitaan lupa tutkimukseen osallistumiseen? Kun vielä pitäisi saada mukaan vaikkapa tietynlaisia kiinnostuksenkohteita tai kulutustottumuksia, palapeli voi toisinaan olla hyvinkin kinkkinen. Pyrimme kuitenkin tunnistamaan mahdolliset riskit jo etukenossa. Tarvittaessa kysymme haastavamman haun edetessä asiakkaalta, voisiko jostain yksittäisestä kriteeristä joustaa, jos käsillä olisi muuten sopiva osallistuja. Kymmenen vuoden aikana ei ole tainnut tulla vastaan yhtäkään rekryprojektia, joka olisi jouduttu keskeyttämään osallistujien puutteessa.

Testaamon valttina henkilökohtainen asiantuntemus

Kolmihenkinen tiimimme tekee hommia yhdessä, mutta myös itsenäisesti jokaisen vastatessa pääsääntöisesti omista projekteistaan. Projektit jaamme tasapuolisesti työjonon mukaan hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan kunkin erityisosaamista, aluetuntemusta tai projektihistoriaa. Tiimimme pieni koko ja tehokas viestintä varmistaa, että kaikki tietävät missä mennään ja ovat tarvittaessa valmiita auttamaan toisiaan.

Valttinamme onkin ketteryyden ja asiantuntemuksen lisäksi itseohjautuvuuden ja matalan hierarkian mahdollistama henkilökohtaisuus. Jokainen meistä tekee tarjouksia, pitää yhteyttä asiakkaisiin ja testaajiin, toimii asiantuntijana omissa projekteissaan ja viestii mm. somekanavissa sekä blogissamme. Jokainen päivystää tutkimusaikoja muutosten ja peruutusten varalta, etsii juuri meille hyödyllisiä koulutuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä tiimin kesken. Meillä kaikki todella tekevät kaikkea - omia vahvuuksiaan painottaen.

Testaamo toimii osana tamperelaista Tutkimustie-yritystä. Koko tiimimme tavoittaa tarjouspyynnön, tiedustelujen ja konsultaation merkeissä parhaiten yhteisestä sähköpostista info@tutkimustie.fi. Sähköpostitse voidaan sopia myös esimerkiksi tutkimuskohtainen soittoaika, jolloin puhelimen päässä on meistä se, joka tulee myös tekemään projektin. Näin voidaan heti varmistaa, että toimimme mahdollisimman saumattomassa yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen.

Testaamossa sekä meidän että testaajien asiantuntemus on palveluksessasi!

« Takaisin