Mikä on tulorekisteri?

2.2.2021 Anni

Olet osallistunut tutkimukseen ja palkkioksi on luvattu 50 euron arvoinen lahjakortti. Tutkimuksen jälkeen Testaamosta otetaan yhteyttä ja pyydetään henkilötunnuksen loppuosaa tulorekisteriä varten, jotta lahjakortit voidaan tilata ja merkata tulorekisteriin. Miksi näin? Mitä tulorekisteri tarkoittaa käytännössä?

Lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Vuonna 2019 perustettiin kansallinen tulorekisteri, joka toi muutoksen tapaan, jolla lahjakortit tulee ilmoittaa verottajalle.
Lahjakorttien ilmoitusvelvollisuus siirtyi kortin maksajalle ja lahjakortin ilmoittamisen vanha alaraja, 100 euroa, poistui. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lahjakorttien maksajan eli Testaamon tulee merkata kaikki lahjakortit tulorekisteriin. Sama linjaus koskee myös muita rahanarvoisia palkkioita. Ainoastaan raha-arvoltaan hyvin pieniä palkkioita, kuten vaikka karkkipusseja ei tarvitse merkata tulorekisteriin. Sen sijaan lahjakortteja vastaava alaraja ei koske.

Olemme koonneet tähän kysymyksiä, jotka mahdollisesti mietityttävät tulorekisterissä:

Miten lahjakortit merkataan tulorekisteriin?

-Lahjakortit merkataan tulorekisteriin koodilla 316 Muu veronalainen ansiotulo.

Miten lahjakortit vaikuttavat verotukseen?

-Lahjakortit ovat ennakkopidätyksen alaista tuloa. Koska palkkioksi saadusta lahjakortista ei voi pidättää ennakkopidätystä, lahjakortti vaikuttaa kokonaisverotukseen saajan ansiotulona.

Vaikuttaako tulon merkintä tulorekisteriin Kelan tai muiden tahojen tukipäätöksiin?

-Vähäiset avustukset/lahjat, joiksi palkkio voidaan katsoa, eivät vaikuta esimerkiksi Kelan maksamiin tukiin. Perustoimeentulossa vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa. Kela huomioi avustuksesta tulona ainoastaan rajan ylittävän osuuden. Tarvittaessa Testaamolta saa lausunnon maksetusta palkkiosta. Jos palkkion vaikutuksista tukiisi on epäselvyyttä, kannattaa asiaa kysyä maksavalta taholta aina ennen tutkimukseen osallistumista.

Miten Testaamon käsittelee henkilötunnuksia?

-Pyrimme välttämään kokonaisten henkilötunnusten liikuttelua. Tämän takia keräämme tutkimuksen jälkeen vain henkilötunnusten loppuosat, jotka yhdistämme meillä jo hakulomakkeella tulleisiin syntymäaikatietoihin. Henkilötunnuksia ei suositella kerättävän sähköpostitse, minkä takia Testaamo kerää henkilötunnusten loppuosat puhelimitse tekstiviestinä tai soittamalla. Henkilötunnuksia käsittelee vain yksi ihminen ja ne poistetaan välittömästi tulorekisterikirjauksen jälkeen.

Mitä tapahtuu, jos en suostu luovuttamaan henkilötunnustani?

- Suorituksen maksajalla on lakiin perustuva velvollisuus ja oikeus kerätä tulonsaajan tiedot ilmoittamista varten. Jos henkilö ei suostu niitä antamaan, hänelle ei pysty antamaan palkintoa, koska maksaja ei voi täyttää hänelle laissa säädettyä velvollisuuttaan.

Mitä seuraamuksia Testaamolle tulee, jos emme tee tulorekisterimerkintöjä?

- Jos ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään, määrätään seuraamusmaksuja. Myöhästyneistä kirjauksista määrätään myöhästymismaksu ja kirjauksen tekemättä jättämisestä laiminlyöntimaksu.

Alle 100 euron arvoisia kilpailupalkintoa ei tarvitse merkata tulorekisteriin 1.1.2020 lähtien. Eikö tätä samaa voi soveltaa myös palkkioihin?

- Osallistumisesta saatua palkkio ei ole verrattavissa kilpailupalkintoon eli niiden osalta tulorekisterimerkinnät tulee tehdä alkuperäisen ohjeistuksen mukaan.

Pyrimme Testaamossa tekemään tulokirjauksiin liittyvät toimet mahdollisimman turvallisesti ja helposti, jotta tulorekisteristä ei muodostuisi este tutkimukseen osallistumiselle ja osallistujilla olisi varma mieli siitä, että heidän tietojaan käsitellään asianmukaisesti. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää lahjakortteihin, tulorekisteriin tai henkilötunnuksiin liittyen, ota meihin empimättä yhteyttä: testaamo@tutkimustie.fi

« Takaisin