Mitä koronakevät opetti meille?

29.6.2020 Anni

Takana on poikkeuksellinen kevät, joka on pakottanut myös tutkimusten järjestäjät muuttamaan normaaleja toimintatapojaan ja etsimään ratkaisuja toiminnan jatkamiseen. Testaamo on ollut mukana kehittämässä ja kokeilemassa erilaisia etäosallistumistapoja. Tässä yhteenvetona muutamia ajatuksia siitä, mitä tämä erikoinen tilanne on meille opettanut.

1. Tekniikka pelaa

Testaamon silmin kevät on ollut vauhdikas, mutta päällimmäisenä tunteena on yllätys siitä, miten sujuvasti tutkimukset ovat pyörineet myös etänä. Erilaiset videokokousalustat ovat toimineet lähes ongelmitta, ja osallistujilla on ollut välineitä ja osaamista osallistua etätutkimuksiin. Tutkimusten onnistumista on edesauttanut osallistujille lähetetty selkeä ohjeistus käytetyn sovelluksen suhteen sekä tarvittaessa tekniikan tai sovelluksen toimivuuden testaaminen ennen varsinaista tutkimustilaisuutta.

2. Kehityskohteet

Kun kaikki paikan päällä pidettävät tutkimukset on peruttu, on se toisaalta aiheuttanut sen, että ihmiset, joilla ei ole teknistä osaamista tai tarvittavia laitteita, eivät voi osallistua samalla tavalla tutkimuksiin. Tähän pyritään nyt kehittämään uusia ratkaisuja. Jos tilannetta täytyy taas koronan takia kiristää, on mahdollista, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla osa osallistujista voisi käydä tekemässä testauksen yhden hengen huoneessa tutkijan etäopastuksella.

3. Innokkaat osallistujat

Kevään aikana huomattiin taas, että Testaamon panelisteilla on motivaatio kohdillaan. He olivat innokkaina kokeilemassa uusia tutkimustapoja, eivätkä säikähtäneet teknisiä vaatimuksia. Tämä kokemus kertoo siitä, että uusia ja erilaisia tutkimusmuotoja ei ole syytä vältellä. Ihmiset kyllä kokeilevat mielellään kaikkea uutta ennakkoluulottomasti, ja kokeilemalla erilaisia tapoja voidaan löytää entistä joustavampia ja tehokkaampia tapoja tehdä tutkimusta.

4. Uusien tutkimustapojen ilot ja haasteet

Joidenkin tutkimusten siirtäminen verkkoon on haastavampaa kuin toisten. Esimerkiksi kauppatutkimukset ja käyttäjätutkimukset olivat haasteellisia toteuttaa koronan aikana. Tutkimusten järjestäjät eivät tästä kuitenkaan hätkähtäneet, ja iloksemme saimme huomata, että yllättävän moni tutkimus taipui toteutettavaksi etänä. Esimerkiksi käytettävyystestausta päästiin kokeilemaan ruutua jakamalla ja juomia maisteltiin kotiinkuljetuksena.

5. Koko Suomen tavoittaminen

Suurin osa tutkimuksista on aiemmin toteutettu pääkaupunkiseudulla, koska tutkimusten järjestäjistä valtaosa sijaitsee siellä. Nyt tehdyillä etätutkimuksilla on tavoitettu ihmisiä kattavasti koko maasta. Etäyhteyksiä hyödyntämällä voidaankin tutkimukseen saada entistä monipuolisempi vastaajajoukko.

Kiitämme tutkimusten järjestäjiä, osallistujia ja kaikkia hakijoita venymisestä ja ennakkoluulottomasta asenteesta! Toivottavasti saamme olla mukana vastaisuudessakin kehittämässä uusia ja kattavia tiedonkeruun tapoja, joilla mahdollisimman moni pääsee mukaan vaikuttamaan.

« Takaisin