Testaamon vuosikymmen, osa 2

15.11.2019 Marjo

Miten Testaamon toiminta vakiintui, miten brändi syntyi? Testaamon historian toinen osa, olkaa hyvä!

Testaamon brändi ja toiminnan vakiintuminen

Vuonna 2012 osallistujarekrytointipalvelu sai nimekseen Testaamo. Palvelun omaa brändiä alettiin kehittää logosta lähtien, ja uusien nettisivujen lisäksi läsnäoloa somekanavissa lisättiin. Mukana tiimissä tuolloin oli mm. jo pidempään mukana ollut palvelun koordinaattori sekä pari tuoretta kasvoa toimittaja- ja sosiologitaustoilla. Tutkimuspalettiin alkoivat vakiintua yhä tutut käytettävyystestaukset, ryhmäkeskustelut, syvähaastattelut sekä erilaiset verkkotutkimukset chat-keskusteluista nettipäiväkirjaraportointiin.

Loppuvuonna 2015 Testaamo sai runsaasti uusia asiakkaita mm. media-alalta, ja testaajia liittyi mukaan paneeliin sellaista kyytiä, että oli jälleen aika kasvattaa toimintaa. Mukaan tiimiin hyppäsi Tutkimustiellä aiemmin litterointia tehnyt, juuri medianomiksi valmistunut Marjo. Myös toimitusjohtaja Miia oli tuona kiireisenä aikana tiiviisti mukana Testaamon toiminnassa auttaen ja sparraten kiireistä tiimiä. Seuraavana vuonna remmiin liittyi vielä kaksi muutakin osallistujarekrytoijaa, toinen opiskelujen, toinen litterointityön ohella.

Testaamon kehitys konkretisoitui tilannekatsauksessa Tuulin palatessa muutaman vuoden jälkeen hoitovapaalta töihin: Testaamo oli saanut oman itseohjautuvan tiiminsä, projektinhallinta ja työrutiinit oli hiottu selkeiksi uusien työkalujen avulla, Testaamon paneelin koko ja asiakkaiden määrä oli vakiintunut ja itse työpaikka oli muuttanut Tampereen keskustasta Technopoliksen tiloihin Tullin alueelle. Tiimillä ei enää ollut varsinaista koordinaattoria vaan kaikki tekivät tarjouksia, projekteja ja laskutusta. Näin toimimme edelleenkin – jokainen tiimin jäsen tekee jokaista työmme osa-aluetta. Projektivastuita jaamme työjonon mukaan ja isommat kokonaisuudet teemme tiiminä.

Yhdessä kohti uutta

Syksyllä 2018 saimme uutta vahvistusta uudesta tiimiläisestä, Annista, jonka myötä aloimme toimia yhä enemmän yhdessä keskustellen. Palaveeraten, suunnitellen, strategiaa laatien ja tulevia linjaten. Vaikka projektityömme on usein lyhytjänteistä ja vaikeasti ennakoitavaa, joitakin asioita on aina mahdollista suunnitella paria viikkoa pidemmälle. Tässä auttoi myös muuttomme jälleen uusiin tiloihin Tampereen Ratinaan. Testaamo sai oman, tilavan huoneen, jossa pystymme entistä helpommin pohtimaan asioita yhdessä. Edelleen kuitenkin puheluille ja hiljaiselle työskentelylle on omat tilansa joihin vetäytyä. Myös Tutkimustien tarjoamaa etätyömahdollisuutta käytetään edelleen ahkerasti – työn joustavuus näkyy siinä, että sitä voi tehdä jopa paikkakunnasta riippumatta. Tärkeää on kuitenkin tasaisin väliajoin kokoontua yhteen ja päivittää projekti- ja muut kuulumiset.

Kuluneen vuoden aikana meitä ovat työllistäneet moninaisten projektien lisäksi myös tulorekisteriuudistukseen liittyvät asiat sekä EU:n tietosuoja-asetus, jotka ovat vaatineet aikaa ja tuoneet muutoksia työhön. Syksyllä 2019 oli Marjon vuoro jäädä osittaiselle opintovapaalle, ja tiimiin täydennystä saatiin Tutkimustien kieli- ja tallennuspalveluissa pääsääntöisesti työskentelevistä Piiasta ja Minnasta, jotka auttavat Testaamon projekteissa tarpeen mukaan.

Kymmenessä vuodessa Testaamo on siis kasvanut pienestä tarpeen mukaan toimineesta sivupalvelusta useamman henkilön työllistäväksi kokonaisuudeksi, jonka paneelissa on tällä hetkellä yli 14 000 jäsentä ympäri Suomen. Asiakkainamme on ohjelmisto- ja mediataloja, erilaisia julkisten palvelujen tuottajia, tutkimuskeskuksia sekä asiakasymmärrys- ja markkinointitoimistoja. Kuluvan vuoden aikana olemme hakeneet osallistujia keskimäärin yhdeksään tutkimukseen joka kuukausi eli pari uutta tutkimushakua on avautunut joka viikko. Yhteensä olemme tänä vuonna ehtineet rekrytoida tutkimuksiin lähes 1400 osallistujaa – ja vielä on juhlavuotta jäljellä!

« Takaisin